Bumerangai „Baltic Shaman“ krautuvėlėje

Bumerangai „Baltic Shaman“ krautuvėlėje

Keletą populiariausių bumerangų eksponuojame „Baltic Shaman“ suvenyrų krautuvėlėje, esančioje Užupio g. 2, Vilnius.

Krautuvėlėje galite rasti šiuos bumerangus:

*Bumerangų kaina krautuvėlėje ir el. svetainėje „Bumerangai.lt“ yra tokia pati, tačiau bumerangus su individualiomis graviūromis užsisakyti galite tik per el. svetainę.

Svaidau bumerangus JAV [Video]

Atostogų metu buvo smagu pasvaidyti bumerangą gražiose vietose.

Mugė Kernavėje

Dalyvavome mugėje „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“. Buvo smagu ne tik prekiauti, bet ir kiekvienam panorėjusiam parodyti, kaip  skrenda ir grįžta bumerangas.

Mėtom bumerangus (foto)

Keletas nuotraukų iš pavasarinio bumerangų mėtymo Vingio parke.

 

Bumerangų graviravimas

Išgraviruotas bumeragas pagal individualų užsakymą. Graviūros buvo parengtos ir sumaketuotos pagal kliento eskizą.

Bumerangų aerodinamika

[vc_row][vc_column width=“1/1″][vc_column_text]

Tradicinis dviejų menčių bumerangas yra tik vienas iš galimų bumerango formos variantų, tačiau dėl savo konstrukcijos paprastumo jis yra labiausiai paplitęs ir seniausiai naudojamas. Jis buvo gaminamas iš medžio lazdos, kuri turėjo alkūnės formą. Šiuolaikiniai bumerangai, kurių dauguma pristatomi simboliais X, V, T, H ir Y, pasižymi formų įvairove ir yra gaminami iš įvairiausių kompozicinių medžiagų. Pvz. kairėje paveikslėlyje pateikiama originali l formos konstrukcija (trijų menčių, primena grybuką ), sukurta Lietuvoje. Bumerangų skrydžio trajektorija priklauso nuo daugelio faktorių, kaip metimo kampo orientavimas į vėjo kryptį, vertikalaus metimo kampo dydis, vėjo greitis, metimo stiprumas ir kt., t.y. reikalauja gerų metiko įgūdžių. Įgavus daugiau svaidymo  patirties, paaiškėjo, kad egzistuoja tik dvi pagrindinės (“O” ir “8” tipai) grįžtančių bumerangu skrydžio trajektorijos, būdingos visiems bumerangams. Pasirodo, kad jas nulemia bendri bumerango konstrukcijos skrydžio fizikiniai principai, o konkretūs bumerangu formos ir menčių skaičiaus ypatumai tik geriau ar blogiau atitinka bumerango modelį. Šia prasme bumerangas yra giroskopinė sistema, apimanti besisukantį rotorių su integruotomis jame aerodinaminę keliamąją jėgą sukuriančiomis mentėmis. Atspėkite, kiek menčių turi klasikinis australiškasis bumerangas? Pasirodo, kad keturias, kurių dvi yra paslėptos kaip pirmųjų dviejų menčių tąsa. Paslėptosios mentės iš esmės apsprendžia bumerango trajektorijos tipą (“O” arba “8”).

Giroskopas (vilkelis)

Kas yra bumerango modelis? Kad atsakyti į ši klausimą, pirmiausiai reikia suprasti giroskopo (vilkelio) principą. Paveikslėlis žemiau vaizduoja giroskopo precesiją, kai jį trumpam paveikia jėga, asimetriška masės centro atžvilgiu.

bumerangas boomerang bumerangas boomerang bumerangas boomerang

Pagal antrąjį Niutono dėsnį ši jėga sukuria pageitį jėgos vektoriaus kryptimi. Tačiau sąveikos taškas jau iš anksčiau turi linijinį greitį, nukreiptą giroskopo liestinės kryptimi, taigi atstojamasis (suminis) greičio vektorius nebesutapa nei su pirminiu, nei su veikiančios jėgos vektoriumi. Pasekoje giroskopo greito sukimosi plokštuma pakrypsta. Jeigu išorinė jėga nėra momentinė ir veikia statmenai į jau pakrypusią giroskopo greito sukimosi plokštumą, tai ji sukelia pastovų tos plokštumos sukimąsi. Šis lėtas giroskopo plokštumos sukimasis yra vadinamas giroskopine precesija, arba tiesiog precesija. Vaizdumo dėlei paimkite monetą. Sakykim, kad monetos riedėjimą briauna atitinka giroskopo greito sukimosi plokštuma. Tada monetos vartymas rankoje atitiktų sukimosi plokštumos precesiją.

Bumerango modelis

Skrydžio metu bumerangas sukasi apie savo masės centrą. Laisvoje erdvėje pati bumerango sukimosi plokštuma taip pat gali suktis apie dvi statmenas ašis, kertančias bumerango masės centą. Šis sukimasis fizikine prasme atitinka giroskopinę precesiją. Pavadinkime jas pirmo ir antro tipų bumerango precesijomis. Precesiją sukelia greitosiosios sukimosi plokštumos ir išorines aerodinaminės keliamosios jėgos, veikiančios i bumerango mentes, sąveika. Kaip ji veikia?

bumerangas boomerang

Aukščiau pavaizduotas bumerango modelis, turintis išlenktas pagrindines radialines mentes (radial blade), išeinančias koncentriškai iš ašies. Mentės išdėstytos vienoje plokštumoje vienodais arba skirtingais kampais viena kitos atžvilgiu. Ši plokštuma sutampa su bumerango greito sukimosi plokštuma, o ašis, einanti per bumerango masės centrą, yra greito sukimosi ašis. Kiekviena radialinė mentė (ar kelios iš jų) išoriniame perimetre tolygiai pereina į statmeną lanko kryptimi orientuotą stabilizuojančią mentę, kuri toliau yra vadinama tiesiog stabilizatoriumi. Tiek radialinės mentės, tiek stabilizatoriai pasižymi aerodinaminėmis sparno savybėmis, kurių visuma sukuria keliamąją jėgą. Bumerangas orientuojamas beveik vertikaliai žemės atžvilgiu ir metamas lengvai kylančia aukštyn kryptimi. Skrisdamas greičiu v, bumerangas sukasi bumerango plokštumoje kampiniu greičiu w, paeiliui nukreipdamas į oro srautą tiek radialines mentes, tiek ir stabilizatorius.

bumerangas boomerang bumerangas boomerang
Aktyvios radialinės mentės, o stabilizatoriai (lanku orientuotos mentės yra pasyvios) Aktyvios lanko mentės, o radialinės mentės yra pasyvios.

Radialinės mentės sukuria keliamąją jėgą padėtyse, kai jų išilginis priekinis paviršius yra nukreiptas į oro srautą. Tačiau radialinių menčių, judančių prieš oro srautą, keliamoji jėga yra didesnė, nei tuomet, kai jos orientuojamos srauto kryptimi, t.y. pavėjui. Todėl bumerango radialinių menčių sukurtas keliamosios jėgos skirtumas sukuria jėgos momentą, kuris lenkia žemyn bumerango greito sukimosi ašį Y (žiūrėkite paveikslėlį žemiau).

bumerangas boomerang

Šis lenkimas sukuria lėtą bumerango giroskopinį sukimąsi-precesiją apie Z ašį greičiu W1, kuri toliau vadinama bumerango pirmo tipo precesija. Yra gerai žinoma, kad pirmo tipo giroskopinė precesija yra “atsakinga” už bumerango sugrįžimą į jo išmetimo vietą.

Bumerango stabilizatoriai (lanko krypties mentės) tolygiai užbaigia radialinių menčių išorinius galus ir tampa aktyvūs, kai, bumerangui sukantis apie Y ašį, jie yra orientuojami statmenai į oro srautą.

bumerangas  boomerang

Prieš oro srautą ir pagal oro srautą orientuoti stabilizatoriai aerodinaminės sąveikos su oro srautu dėka sukuria keliamosios jėgos momentą, kuris, veikdamas į bumerango greito sukimosi ašį, nulemia giroskopinę precesiją W2 apie sukimosi ašį X . Stabilizatorių menčių sąveikos su oro srautu mechanizmas nėra toks akivaizdus kaip pirmu atveju su radialinėmis mentėmis, tačiau jo veikimas yra gerai žinomas. Geras pavyzdys yra aerodinaminis žiedas turintis tik lanko formos mentes, t.y. stabilizatorius, ir visiškai neturintis radialinių menčių (http://www.aerobie.com/Products/Details/RingScientificPaper.htm). Jis buvo numestas 1333 pėdas, ir pasiektas Gineso rekordas.  Pagrindinis žiedo konstruotojo uždavinys buvo pasiekti, kad precesija W2 neveiktų plačiame atakos kampų intervale, tuo užtikrindama horizontalia žiedo padėtį viso skrydžio metu. Precesijos W2 sukimosi kryptis ir greitis priklauso nuo stabilizatorių formos (viršutinio ir apatinio paviršių susikirtimo kampo) ir jų orientacijos bumerango greito sukimosi plokštumos atžvilgiu, t.y. atakos kampo. Lėtas bumerango plokštumos sukimasis kampiniu greičiu W2 vadinamas bumerango antro tipo giroskopine precesija. Radialinių menčių sąveika su oro srautu sukuria keliamąją jėgą, palaikančią bumerangą ore, ir nulemia pirmo tipo precesiją W1, kuri apsprendžia bumerango sugrįžimą, tačiau jo skrydžio trajektoriją valdo antro tipo precesija W2, kuri savo ruožtu priklauso nuo stabilizatorių formos ir jų orientacijos į bumerango greito sukimosi plokštumą. Labai svarbu suprasti, kad pagrindinė W2 precesijos funkcija yra pakreipti bumerangą taip, kad radialinės mentės išlaikytų bumerangą kiek galima ilgiau ore, taip, kad bumerangas dėl W1 precesijos spėtų sugrįžti pas metiką. Kadangi stabilizatoriu mentės yra daug mažesnės už radialines, tai jie negali bumerangą išlaikyti ore. Šią funkcija atlieka radialinės mentes, turinčios pagrindinę aerodinaminę keliamą jėgą. Mechanizmas yra paprastas – stabilizatoriai sukuria 2 tipo precesija, kuri tolygiai didina radialinių menčių sukurtos keliamosios jėgos vertikaliąją komponentę, mažėjant bumerango greičiui (dėl trinties su oro srautu).

Pirmo tipo precesija W1 Antro tipo precesija W2 Suminė precesija
+ =

Kaip vyksta procesas? Skrydžio pradžioje bumerangas išmetamas lengvai kylančia trajektorija, tačiau yra orientuojamas beveik vertikaliai (metamas kaip kirvis). Pradžioje bumerangas juda dideliu slenkamuoju greičiu, tačiau beveik visa menčių keliamoji jėga yra nukreipta horizontaliai žemės atžvilgiu. Kadangi dėl trinties su oru jo greitis mažėja, tai esant tokiai orientacijai, jis kristų žemyn balistine orbita, panašiai kaip paprastas akmuo. Tačiau taip neatsitinka, nes W2 precesijos dėka, stabilizatoriai tolygiai didina vertikaliąją visų menčiu komponentę ir tuo palaiko pakankamai ilgą pakrypusio bumerango horizontalų skrydį. Keliamosios jėgos mažėjimą dėl bumerango slenkamojo greičio mažėjimo kompensuoja jos vertikalios komponentės didejimas skryžio metu, o dėl pokrypio ir pirmo tipo (W1) precesijos bumerangas palengva sukasi ratu ir grižta atgal pas metiką. Skryžio pabaigoje W2 precesija persuka bumerango sukimosi plokštuma per horizontalią padėtį į priešingą pusę, ir vertikalioji keliamosios jėgos komponentė pradeda vėl mažėti. Tada bumerangas daro nedidele kilpa i priešingą pusę ir greitai leižiasi žemyn. Tokia skrydžio trajektorija primena “8”.

 boomerang throwing

“8” tipo bumerango trajektorija

Naturalu, kad lėtėjant bumerango slenkamajam greičiui pirmo ir antro tipo precesijų greičiai taip pat lėtėja. Todėl galima pasiekti atvejį, kai antro tipo precesija (W2) jau nebepersuka bumerango plokštumos į kita pusę. Tokia skrydžio trajektorija primena spiralę ir žymima kaip “O” tipo trajektorija.

bumerango skridimo trajektorija

“O” tipo bumerango trajektorija

Akivaizdu, kad konkrečią bumerango skrydžio trajektoriją nulemia procesijų W2 ir W1 balansas, toliau apibrėžiamas santykiu K=W2/W1. Atvirai pasakius, šis koeficientas nėra konstanta konkrečiam bumerangui, nes jis nežymiai priklauso nuo bumerango greičio vėjo

atžvilgiu. Priklausomai nuo kampo, kurį sudaro stabilizatoriaus apatinė ir viršutinė plokštumos, ir jo atakos kampo, bumerangas skrenda uždara trajektorija, kuri gali varijuoti nuo apskritimo “O” iki asimetrinės aštuoniukės “8” fo

rmos. Optimali bumerango sugrįžimo sąlyga yra koeficiento K reikšmė intervale nuo 1/3 iki 1/4. Koeficiento reikšmė K=1/3 reiškia trajektoriją, kuri pavaizduota “8”, o K=1/4 trajektorija pavaizduota “O”. Galimos tarpinės K reikšmės, kurios nulemia bumerango nusileidimo vietą jo paleidimo taško atžvilgiu. Turint omenyje, kad vėjo greitis pastumia nusileidimo tašką pavėjui, galima pagaminti optimalų bumerangą, kurio nusileidimo vieta, esant konkrečiam vėjo greičiui, sutaps su jo paleidimo vieta. Jei K<<1/4, (<< daug mažiau) bumerangas per ilgai lieka orientuotas vertikaliai, mažėjant greičiui jis nebeišsaugo pakankamos keliamosios jėgos ir krenta balistine trajektorija beveik kaip akmuo, o po to ritasi žeme lanko pavidalo trajektorija. Jei K>>1/3, (>>daug daugiau) bumerangas sukasi apie X ašį pernelyg dideliu W2 greičiu ir dėl to skrenda pilnos ar dalinės kilpos spiraline trajektorija pirmyn, kol nukrenta ant žemės.

Rankų darbo bumerangas verslo dovana pagaminta Lietuvoje, Handmade boomerang gift ​​Lithuania

Tarptautinis patentas: WO/2007/029993) BOOMERANG FOR SPORT

Bumerangai su stabilizatoriais dėl padidinto jų paviršiaus ploto pasižymi stipria sąveika su oro srautu. Stabilizatorių forma ir orientacijos su bumerango plokštuma kampas apsprendžia precesiją W2. Tuo pačiu stipriau negu tradiciniame bumerange kontroliuojama koeficiento K vertė, apibrėžianti bumerango trajektorijos stabilumą. Stabilizatoriai padidina atsparumą radialinių menčių lankstymui, nes ne radialinių menčių galų orientacija, o stabilizatorių forma tampa faktoriumi, apsprendžiančiu skrydžio trajektoriją. Paskutinioji savybė yra ypač aktuali, jei bumerangas gaminamas iš plastiko. Tokio bumerango trajektorija yra nuspėjama ir saugesnė metikui bei žiūrovams. Stabilizatoriai  yra labiausiai nutolusios dalys nuo bumerango masės centro, per kurį eina bumerango greito sukimosi ašis. Jų panaudojimas padidina inercijos sukimosi momentą ir padaro bumerangą beveik idealiu giroskopu. Tai pagerina bumerango atsparumą oro srauto perturbacijoms. Keliamosios jėgos perteklius leidžia vieną iš stabilizatorių pakeisti patogia aptakia rankena. Toks bumerangas metamas kaip nedidelis kirvukas.

Dr. Saulius Pakalnis

Plačiau: http://www.researchsupporttechnologies.com/boomerang_site/boomerang1.htm

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Aborigenų menas

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Aborigenų kalboje nėra žodžio menas. Tai, ką mes vadiname aborigenų menu, yra arba ženklai, žymintys priklausymą savo genčiai, arba protėviams skirti prašymai-maldos,  arba iš protėvių paveldėtos žemės planai ir žemėlapiai, arba genties totemų, protėvių ir jų kelionių bei žygdarbių vaizdiniai.Visi šie nutapyti, išskaptuoti, išraižyti ženklai ir įvaizdžiai yra daugiareikšmiai, slapti, diduma jų šventi. Visas reikšmes žino tik subrendę genties vyrai ir palaipsniui, vien ypatingomis progomis, per įvesdinimo į vyrus apeigas, atskleidžia berniukams; už viešą ženklų reikšmės atskleidimą žiauriai baudžiama. Taigi ir mes negalime suprasti aborigenų ženklų ir vaizdinių turinio, bet gėrimės jų išraiškos formomis.

Po Australijos žemyną pasklidusios aborigenų gentys gyveno izoliuotai, keliavo tik po savo genties teritoriją, todėl jų tikėjimai, papročiai, mitologija yra skirtingi ir perteikti skirtingais įvaizdžiais bei medžiagomis.

Laikoma, kad seniausias Australijoje yra kūno menas – tam tikromis apeigomis ant kūno kreida ar ochra nupiešti ženklai arba ant kūno likę visam gyvenimui akmeniu ar kaulu išraižytų ženklų randai. Tokie ženklai yra neliečiama genties nuosavybė, bet juos galima įsigyti perkant arba išmainant.

Kita sena meno išraiška – piešimas ir raižymas ant uolų. Rankų, kojų, augalų bei įnagių antspaudai atsirado prieš 50 tūkstančių metų. Vėliau pasirodė dinamiški Mimi įvaizdžiai, kurių gausu Šiaurės Australijoje. Pagal aborigenų mitologiją Mimi yra aborigenų sielos, trapios būtybės, gyvenančios uolų plyšiuose, kartais kenkiančios žmonėms, bet dažniausiai jiems padedančios, pamokančios medžioti, žvejoti. Su Mimi įvaizdžiu pasirodė ir žmogaus, gyvūnų, paukščių figūrų kontūrai, tapyti ir raižyti plonomis linjomis, seniausia vaizduojama tema – dinamiška medžioklė, kai visi lekia, gelbėdami savo gyvybes.

Maždaug prieš 10 tūkstančių metų, tirpstant ledynams ir kylant jūros lygiui, uolų piešiniuose bei raižiniuose pasirodė krokodilai, žuvys, žalčiai. Vėliausias, kilęs maždaug prieš 3 tūkstančius metų, yra rentgeninis uolų meno stilius: gyvūnai vaizduojami su stuburo kaulu, stemple ir kitais vidaus organais. Aborigenai tiki, kad visus uolų piešinius ir raižinius sukūrė protėviai. Šis palikimas atnaujinamas per apeigas. Mimi įvaizdžiai ir rentgeno stilius dabar tapomi ne uolose, o ant eukalipto žievės. Rytinėje Šiaurės Australijos pusėje tapybos kompozicijos yra abstraktiškesnės, dekoratyvesnės, jų fonas ar ar visas vaizduojamas objektas padengtas įvairių spalvų sukryžiuotų linijų tinklu; linijos, jų spalvos ir tankumas įvairių genčių paveiksluose skiriasi ir turi užslėptą reikšmę.

Šiaurės Australijos vakarinėje dalyje ir Kimberlio kalnyne labiau įsitvirtino figūrinis stilius, aiškiai vaizduojantis mitologines dvasias; būdingiausia – lietų valdančios dvasios Vandžinos figūra, dažniausiai raižoma ar tapoma ant akmens plokštelių. Žemyno Šiaurėje paplitęs protėvio-krokodilo įvaizdis. Bet pats dažniausias įvaizdis – žaltys, kuris yra daugelio genčių pagrindinis totemas ir, pasak mitologijos, šaltinų ir upių kūrėjas, vaisingumo palaikytojas, gyvenantis savo paties sukurtame vandens telkinyje, bet galintis pasiversti vaivorykšte ir dingti už horizonto.

Dar viena, tik Centrinėje Australijoje paplitusi meno forma – žemės dekoravimas slaptais ir šventais simboliais, turinčiais magiškos jėgos padėti žmonėms. Per apeigas šiuos simbolius aborigenai išdėlioja iš spalvotų akmenėlių ir sutrintų uolų gabalėlių ant dykumos smėlio, aplink juos šoka, dainuoja; po apeigų simbolių kompozicijos išardomos ar tiesiog paliekamos. Šiuos paveikslus perkelti ant drobės ar popieriaus aborigenai išmoko tik nuo 1971 metų, kai to paprašė australietis dailės mokytojas Geoff Bardon, sužavėtas niekur nematytų dekoratyvių ornamentų gražumo. Dabar aborigenų taškų tapyba pasaulyje plačiai žinoma ir vertinama. Teismuose dėl žemės patys aborigenai pateikia taškų tapybos paveikslus kaip genties dokumentus, planus ir žemėlapius.

Anksčiau aborigenai tapė tik balta (kreida), juoda (anglis) ir įvairių spalvų raudona (ochra) spalva, natūralius dažus fiksuodavo kai kurių augalų sultimis, tapė žolės stiebeliu arba medžio šakelės pakramtytu galu. Tapė ir raižė tik vyrai. Dabar aborigenai mielai naudojasi įvairiaspalviais sintetiniais dažais, paveikslus tapo ir moterys.

Skulptūrų aborigenai nekūrė. Tik pačioje žemyno šiaurėje paplitę „pukamani”- iš termitų išgraužtų medžių kamienų padaryti aborigenų karstai, į kuriuos antroje laidojimo dalyje sudeda nuvalytus, suskaldytus ir raudonai nudažytus mirusiojo kaulus. „Pukamani” ištapyti genties ženklais ir simboliais, itin apgalvotais ir subtiliais, nes tai yra lyg laiškas protėviams, kad jie priimtų mirusįjį į savo tarpą. Iš medžių aborigenai darė nedideled totemų – gyvačių ir driežų figūrėles, muzikos instrumentus, bumerangus, žeberklus, lazdeles šaknims rinkti, padėklus ir dubenis. Visa tai puošė išdegintais ornamentais – magiškos galios turinčiais genties ženklais.

Dr. Genovaitė Kazokienė

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]